AKTUÁLNĚ / Doprava

Popis:
Autor / zdroj: Jan Vandík
10.10.2019

Silnice přes Hostýnské vrchy je opět plně průjezdná

ZLÍNSKÝ KRAJ

Po dvou letech skončila rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova do Hostýnských vrchů. Investice Zlínského kraje v hodnotě téměř 100 milionů korun zlepší dopravu v turisticky i lyžařsky atraktivní oblasti kolem Tesáku a Trojáku.

„Vlekaři, hoteliéři a vůbec všichni milovníci letní i zimní rekreace v oblasti Hostýnských vrchů si mohou oddechnout. Dva roky trvající rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova přes Tesák a Troják až po křižovatku s odbočkou místní komunikace do Rajnochovic je úspěšně dokončena. Lidé se tak již dostanou do hor bez čekání u semaforů před částečnými uzavírkami. Navíc po kvalitní komunikaci, jejíž technické i bezpečnostní parametry odpovídají současným normám,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice v extravilánovém úseku od mostu ev. č. 437-027 ve Chvalčově po křižovatku s místní komunikací, která vede do Rajnochovic. Součástí investiční akce byla také celková přestavba mostu ev. č. 437-028. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice činila 9 276 metrů.

Stavební úprava silnice byla rozdělena do pěti samostatných úseků. Spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev a v recyklaci konstrukčních vrstev. Původní směrové a šířkové uspořádání silnice zůstalo zachováno. Součástí stavby byly také stavební úpravy 41 propustků. Řešila se rovněž stavební úprava přilehlých kamenných opěrných zdí umístěných v prostoru mezi silnicí II/437 a vodním tokem Bystřička, dále stavební úprava kamenné přídlažby podél silnice včetně obrubníků, obnovení silničních příkop, vybudování gabionových zdí pro zajištění stability vozovky v úsecích s nevyhovující krajnicí a úprava napojení místních a účelových komunikací. Byla také doplněna nebo vyměněna bezpečnostní zařízení podle platných norem, osazeny směrové sloupky, provedena výměna svislého a nástřik vodorovného dopravního značení.

Autor / zdroj: Jan Vandík

DALŠÍ ČLÁNKY

Relaxační zahrada se slavnostně otevře v úterý 9. června

Relaxační zahrada za knihovnou v Hulíně se oficiálně otevře v úterý 9. června v 14 hodin za přítomnosti starosty města Romana Hozy a dalších představi

Kroměřížská nemocnice zakoupila osm EKG Holterů pro sledování srdeční činnosti

Kroměřížská nemocnice zakoupila osm nových EKG Holterů, což jsou lékařské přístroje umožňující zaznamenávat aktivity srdce pacienta po dobu 24 hodin.

Ulice Palackého se prodlouží. A vznikne zde také stezka pro pěší a cyklisty

Místní komunikace v ulici Palackého v Hulíně bude o více než čtvrt kilometru prodloužena. V rámci stavební akce, která odstartuje v pondělí 1. června,

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM